249

چرا بزرگ نمیشوم؟

چرا تمام بهانه های کوچک خوشبختی ام توی دو دوی چشمان نه چندان زیبای تو خلاصه میشود؟

چرا هنوز هم بالا و پایین کردن جاده های اطراف شهر،با دستی در دست،گه گاه شرابی دو نفره،پسته و هوای گرم یا سرد ِ دو نفره روزهایم را رقم میزند؟

چرا یاد نمیگیرم که زندگی بالا و پایین دارد؟تلخ میشود گاهی..سرد میشود بی هیچ آغوشی...

زندگی بستنی 4 اسکوپه نیست با 2 قاشق و دعوا سر شکلات تلخش؛

تلخی زندگی شریکی نیست اما،دعوایی هم بر نمیدارد...لمس میشود...تا ته استخوانهایت را هم میلرزاند....

چرا بزرگ نمیشوم من؟؟؟!!!

/ 1 نظر / 12 بازدید
دنیای بهاری

وقتی بزرگ شدی حسرت این روز ها را میخوری پس از زندگی لذت ببر!